Om mig

Tina Bjerre Eiby

Tina Bjerre Eiby

Jeg er uddannet psykolog i 1989 og autoriseret af Psykolognævnet i 1995.

Mine 24 års arbejde som klinisk psykolog er koblet sammen med mageårig videreuddannelse indenfor:

Personlighedspsykologi
Psykologisk undersøgelse af børn, unge og vokse
Terapi med børn unge og voksne
Rådgivning og supervision
Formidling af psykologi

Jeg har arbejdet tværfagligt inden for private og offentlige systemer i alle mine arbejdsår.

Medlem af  DPLogoIV